ادامه مطلب
ادامه مطلب
اشکالات  موجود در کتاب جدید التالیف عربی هشتم  ادامه مطلب
بارم بندی درس پیام های آسمان هشتمادامه مطلب

بارم بندی  درس پیام های آسمان پایه هفتم            سال تحصیلی 94 ـ 1393ادامه مطلب

باسمه تعالی

            سوالات مسابقه ی علمی حدیث شناسی ( ویژه همکاران دوره متوسطه اول  )             94-93         

ازمحتوای احا دیث ارزنده حضرت ختمی مرتبت ( صلّی الله علیه وآله) و امام حسن مجتبی (علیه السّلا م  )ادامه مطلب

1ـ خلاقیت چیست ؟خلاقیت را به وضعیت یا کیفیتی برای آفرینش و خلق معنا کرده‌اند. به عبارت دیگر خلاقیت یک توانایی است که فرد بر اساس آن از ایده‌ها، نقش‌ها، روابط و الگوهای سنتی فراتر رود و بتواند اندیشه‌ها، روش‌ها و تفسیرهای معنادار جدید خلق کند. ادامه مطلب

حروف در عربی :

حروف به دو دسته عامل و غيرعامل تقسيم مي­شوند.

حروف عامل : جارّه – جازمه – ناصبه – مشبهه­بالفعل – لاي ­نفي­جنس – شرط – شبيه به لَيسَ

-جاره = باء و تاء و كاف و لام و واو و مُنذُ مُذ خَلا   

                                          رُبَّ ، حاشا ، مِنْ ، عَدا ، في ، عَن ، عَلي ، حَتّي ، إليادامه مطلب
 

مقدمه

معلم و مربی به عنوان راهنما و عنصر اصلی در تعلیم و تربیت دارای نقش اساسی در فرآیندهای یاددهی – یادگیری است . این نقش از آن  جهت مورد توجه است که اهداف نظام آموزشی با هدایت و تدبیر و اهتمام او محقق می شود . طبیعی است که موفقیت معلم در تحقق اهداف تعلیم و تربیت به میزان مؤثر بودن و جذاب بودن فعالیت ها و شیو های تدریس وی بستگی دارد . به عبارت دیگر بهبود کیفیت آموزشی ، جز از طریق معلمین آگاه ، دلسوز و توانمند در امر تدریس صورت نمی پذیرد . از طرف دیگر دانش آموزان ، از قابلیت ها و توانایی های متفاوتی در زمینه مقولات هوشی برخوردارند ، به دلیل وجود همین تفاوت های فردی میان دانش آموزان ، به معلمان توصیه می شود تا حوزه وسیعی از شیوه های آموزشی را در مورد دانش آموزان خود به کار گیرند . یکی از روش های هدفمند ، جذاب و مؤثر در آموزش و تدریس که به اصل تفاوتهای فردی توجه لازم دارد ، روش تدریس مبتنی بر هوش های چندگانه است که به کارگیری آن در کلاس درس می تواند زمینه شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و تقویت مهارتها و قابلیت های آنان را فراهم آورد .

 ادامه مطلب